Giá trị định giá Đất đường Đường Số 10, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

28,050,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
22,440,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
30,855,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
34,831,980 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 10, Phường Bình Chiểu, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)