Giá trị định giá Đất đường Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

63,966,330 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
51,173,064 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
70,362,963 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
54,246,090 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Quốc Lộ 13, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)