Giá trị định giá Đất đường Phạm Hùng, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

73,746,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
58,996,928 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
81,120,776 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
84,982,410 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phạm Hùng, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)