Giá trị định giá Đất đường Pasteur, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

55,283,210 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
44,226,568 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
60,811,531 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
58,412,430 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Pasteur, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)