Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Tri Phương, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

68,794,890 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
55,035,912 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
75,674,379 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
78,484,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Tri Phương, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)