Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Thái Học, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

18,369,480 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
14,695,584 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
20,206,428 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
25,637,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Thái Học, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh)