Giá trị định giá Đất đường Quốc lộ 22, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

32,091,510 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
25,673,208 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
35,300,661 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
25,364,820 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Quốc lộ 22, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh)