Giá trị định giá Đất đường Đường Số 2, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

38,220,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
30,576,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
42,042,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
28,364,960 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 2, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh)