Giá trị định giá Đất đường Hồ Ngọc Cẩn, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

26,176,320 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
20,941,056 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
28,793,952 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
26,183,040 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hồ Ngọc Cẩn, Xã Xuân Thới Đông, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh)