Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

256,456,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
205,165,440 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
282,102,480 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
250,927,020 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Chí Thanh, Phường 7, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh)