Giá trị định giá Đất đường Đào Duy Từ, Phường 7, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

167,236,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
133,789,440 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
183,960,480 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
259,021,440 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đào Duy Từ, Phường 7, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh)