Giá trị định giá Đất đường Hòa Hảo, Phường 7, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

234,721,760 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
187,777,408 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
258,193,936 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
280,606,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hòa Hảo, Phường 7, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh)