Giá trị định giá Đất đường Bà Hạt, Phường 7, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

201,008,080 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
160,806,464 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
221,108,888 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
280,606,560 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bà Hạt, Phường 7, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh)