Giá trị định giá Đất đường Ngách 543/16 Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

125,626,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
106,783,040 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
145,600,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
236,688,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Ngách 543/16 Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)