Giá trị định giá Đất đường Tương Mai, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

249,218,640 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
199,374,912 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
274,140,504 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
225,309,150 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tương Mai, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)