Giá trị định giá Đất đường Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

178,250,310 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
142,600,248 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
196,075,341 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
211,654,050 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Phố Vọng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)