Giá trị định giá Đất đường Đường Nội Bộ, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

131,167,050 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
104,933,640 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
144,283,755 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
238,964,250 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Nội Bộ, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)