Giá trị định giá Đất đường Lương Văn Can, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

875,000,350 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
700,000,280 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
962,500,100 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
641,972,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lương Văn Can, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)