Giá trị định giá Đất đường Gia Ngư, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

605,034,360 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
484,027,488 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
665,537,796 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
662,244,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Gia Ngư, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)