Giá trị định giá Đất đường Hàng Bạc, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

554,268,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
443,415,072 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
609,695,724 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
628,456,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hàng Bạc, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)