Giá trị định giá Đất đường Hàng Ngang, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

799,473,580 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
639,578,864 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
879,420,938 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
682,517,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hàng Ngang, Phường Hàng Đào, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)