Giá trị định giá Đất đường Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

156,946,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
125,556,928 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
172,640,776 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
163,298,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh)