Giá trị định giá Đất đường Huỳnh Thị Phương, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

85,498,520 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
68,398,816 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
94,048,372 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
84,982,410 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Huỳnh Thị Phương, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)