Giá trị định giá Đất đường Đông Thạnh 3-1, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

19,698,240 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
15,758,592 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
21,668,064 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
24,131,160 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đông Thạnh 3-1, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh)