Giá trị định giá Đất đường Tuyến Ấp Tam Đông, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

44,547,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
35,638,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
49,002,250 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
24,367,740 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Tuyến Ấp Tam Đông, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh)