Giá trị định giá Đất đường Đông Thạnh 3-4A, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 10/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

25,886,640 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
20,709,312 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
28,475,304 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
24,604,320 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đông Thạnh 3-4A, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh)