Giá trị định giá Đất đường Đông Thạnh 3-4, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

24,393,180 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
19,514,544 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
26,832,498 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
23,184,840 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đông Thạnh 3-4, Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh)