Giá trị định giá Đất đường Đoàn Công Bửu, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

192,675,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
154,140,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
211,942,500 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
314,675,550 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đoàn Công Bửu, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)