Giá trị định giá Đất đường Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

316,300,050 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
253,040,040 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
347,930,055 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
296,694,090 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trần Quốc Thảo, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)