Giá trị định giá Đất đường Sư Thiện Chiếu, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

312,882,640 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
250,306,112 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
344,170,904 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
293,697,180 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Sư Thiện Chiếu, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)