Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Gia Thiều, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

334,957,410 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
267,965,928 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
368,453,151 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
302,687,910 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Gia Thiều, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh)