Giá trị định giá Đất đường Bùi Thế Mỹ, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

84,201,820 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
67,361,456 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
92,622,002 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
87,752,990 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bùi Thế Mỹ, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)