Giá trị định giá Đất đường Thạch Lam, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

133,571,040 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
106,856,832 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
146,928,144 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
92,276,340 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Thạch Lam, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)