Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Mỹ Ca, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

88,447,650 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
70,758,120 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
97,292,415 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
84,134,310 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Mỹ Ca, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)