Giá trị định giá Đất đường Lũy Bán Bích, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

123,859,100 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
99,087,280 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
136,245,010 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
85,038,980 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lũy Bán Bích, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)