Giá trị định giá Đất đường Xa Lộ Đại Hàn, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

41,895,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
33,516,640 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
46,085,380 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
50,468,600 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Xa Lộ Đại Hàn, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)