Giá trị định giá Đất đường Trung Mỹ Tây 2A, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

60,962,220 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
48,769,776 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
67,058,442 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
53,153,100 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trung Mỹ Tây 2A, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)