Giá trị định giá Đất đường Trung Mỹ Tây 2A, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

62,193,780 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
49,755,024 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
68,413,158 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
54,226,900 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trung Mỹ Tây 2A, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)