Giá trị định giá Đất đường Thương Mại, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

55,047,750 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
44,038,200 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
60,552,525 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
51,005,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Thương Mại, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)