Giá trị định giá Đất đường Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 06/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

96,108,650 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
76,886,920 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
105,719,515 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
51,005,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn Ảnh Thủ, Phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh)