Giá trị định giá Đất đường Trường Sơn, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

38,614,700 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
30,891,760 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
42,476,170 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
42,851,090 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trường Sơn, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)