Giá trị định giá Đất đường Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

70,677,150 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
56,541,720 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
77,744,865 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
39,522,850 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Hiệp Bình, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)