Giá trị định giá Đất đường Đường Số 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

46,818,650 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
37,454,920 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
51,500,515 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
42,851,090 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Đường Số 6, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)