Giá trị định giá Đất đường Trịnh Khắc Lập, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 11/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

56,115,280 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
44,892,224 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
61,726,808 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
69,482,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trịnh Khắc Lập, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)