Giá trị định giá Đất đường Lê Hiến Mai, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 12/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

110,250,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
88,200,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
121,275,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
65,473,800 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Lê Hiến Mai, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)