Giá trị định giá Đất đường Nguyễn An, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

84,130,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
67,304,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
92,543,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
62,801,400 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Nguyễn An, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh)