Giá trị định giá Đất đường Trần Văn Giàu, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

18,800,000 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
15,040,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
20,680,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
22,463,180 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trần Văn Giàu, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)