Giá trị định giá Đất đường Liên Ấp, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

20,791,680 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
16,633,344 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
22,870,848 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
24,852,880 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Liên Ấp, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)