Giá trị định giá Đất đường Cây Cám, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 09/2021

Giá trị định giá Đất trung bình

41,250,330 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
33,000,264 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
45,375,363 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
23,658,030 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Cây Cám, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)