Giá trị định giá Đất đường Trần Tuấn Khải, Phường 5, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 05/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

234,937,500 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
187,950,000 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
258,431,250 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
257,009,550 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Trần Tuấn Khải, Phường 5, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)