Giá trị định giá Đất đường Bạch Vân, Phường 5, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh - Tháng 04/2022

Giá trị định giá Đất trung bình

301,472,760 đ/m2

Giá trị định giá Đất thấp nhất
241,178,208 đ/m2
Giá trị định giá Đất cao nhất
331,620,036 đ/m2
Giá trị định giá Đất phường
252,114,130 đ/m2

Giá trị định giá Đất xung quanh đường (Bạch Vân, Phường 5, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh)